Pirkimo sąlygos

Pirkimo taisyklės

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios pirkimo ir pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato asmens, įsigyjančio prekes www.taichema.lt elektroninėje parduotuvėje (toliau – Pirkėjas), ir UAB „Taichema“ (toliau – Pardavėjas) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę, Pirkėjui įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje. Įsigydamas prekes elektroninėje parduotuvėje, Pirkėjas sutinka su šių Taisyklių taikymu.

1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į LR ir ES teisės aktų nustatytus reikalavimus.

1.3. Pirkti prekes www.taichema.lt turi teisę:

1.3.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t. y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;

1.3.2. nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;

1.3.3. juridiniai asmenys.

1.4. Pirkėjas, sutikdamas su Taisyklėmis, patvirtina, kad, remdamasis šių Taisyklių 1.3 punktu, turi teisę pirkti prekes interneto parduotuvėje www.taichema.lt

2. Pirkimo ir pardavimo sutarties sudarymas

2.1 Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo tada, kai Pirkėjas elektroninėje parduotuvėje suformavęs užsakymą, nurodęs pristatymo adresą, bei susipažinęs su šiomis taisyklėmis patvirtina užsakymą paspausdamas mygtuką „Užsakyti, Pirkti, Patvirtinti ar pn.“, ir galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo. Tais atvejais, kai Pirkėjas nepritaria visoms arba daliai Taisyklių, jis privalo nepateikti užsakymo.

3. Pirkėjo teisės ir pareigos

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes elektroninėje parduotuvėje, vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis bei LR teisės aktais.

3.2. Pirkėjas (vartotojas) turi teisę atsisakyti elektroninėje parduotuvėje sudarytos prekių pirkimo ir pardavimo sutarties su Pardavėju apie tai raštu pranešdamas Pardavėjui per 14 dienų nuo prekės gavimo dienos. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo ir pardavimo sutarties su Pardavėju tik tuo atveju, jei prekė išliko kokybiška, nebuvo sugadinta, nepasikeitė jos išvaizda, vartojimo savybės.

3.3. Pirkėjas privalo sumokėti prekių bei jų pristatymo kainą ir priimti užsakytas prekes. Už prekes Pirkėjas sumoka pervesdamas mokėtiną sumą į www.taichema.lt nurodytą sąskaitą arba grynaisiais pinigais prekių atsiėmimo metu.

3.4. Pirkėjas privalo patvirtinti mokėjimo pavedimą Pirkėjo banke, bei pranešti Pardavėjui elektroniniu laišku apie mokėjimo atlikimą ne vėliau kaip per 24 valandas nuo mygtuko „Patvirtinti” paspaudimo. Per šį terminą mokėjimo pavedimo nepatvirtinus, Pardavėjas turi teisę laikyti, kad Pirkėjas atsisakė pirkimo-pardavimo sutarties. Pirkėjo pasirinktos prekės rezervuojamos tik tada, kai Pardavėjas gauna pranešimą apie apmokėjimą iš banko ar Pirkėjo apie atliktą mokėjimą už prekes.

3.5. Jei užsakoma prekė nepalaikoma sandėlyje arba šiuo metu prekės likutis yra nulis (0), klientas privalo apmokėti 100% užsakymo sumos. Prekė užsakoma iš gamintojo tik gavus apmokėjimą. Pirkėjui atsisakius priimti pagal specialų užsakymą užsakytą prekę, Pardavėjas pasilieka teisę negrąžinti sumokėto užstato vertinant, kaip sutarties netesybą.

3.6. Jeigu pasikeitė Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas nedelsdamas pakeitimus privalo atnaujinti.

3.7. Pirkėjas privalo laikytis kitų Taisyklėse bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

4. Pardavėjo teisės ir pareigos

4.1. Jei Pirkėjas pažeidžia savo įsipareigojimus, bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui, saugumui, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar išskirtiniais atvejais sustabdyti Pirkėjui galimybę naudotis internetine prieiga prie www.taichema.lt.

4.2. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui atšaukti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, nesumoka už prekes ar jų pristatymą per 3 (tris) darbo dienas.

4.3. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas ir apmokėtas prekes Pirkėjo nurodytu adresu.

4.4. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pateikti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 3 (tris) darbo dienas, jeigu buvo atliktas Pirkėjo apmokėjimas.

5. Prekių pristatymas ir kaina

5.1. Elektroninėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme prekių kainos nurodomos eurais su PVM be prekės pristatymo išlaidų.

5.2. Prekės pristatomos Pirkėjo sąskaita naudojantis transporto įmonių paslaugomis. Atskirais, Pardavėjo nurodytais atvejais prekės pristatomos Pardavėjo sąskaita.

5.3. Prekių pristatymo mokestis Lietuvoje (neskaitant Kuršių nerijos), jei bendra užsakymo vertė yra mažiau nei 20,00 eurų, o svoris iki 10 kg yra 3,5 Eur su PVM. Jei užsakymo suma didesnė nei 20,00 eurų, o svoris iki 10 kg prekių pristatymas nemokamas. Kitais atvejais prekių pristatymo sąlygos nustatomos pagal užsakomų prekių faktą.

5.4. Pristačius prekes pirkėjo nurodytu adresu, laikoma, kad prekės Pirkėjui yra perduotos, nepriklausomai nuo to, ar prekes faktiškai priima pats Pirkėjas, ar bet kuris kitas asmuo, priėmęs prekes nurodytu adresu. Jei planuojamą prekių pristatymo dieną prekės nepristatomos, Pirkėjas nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip kitą dieną po planuotos prekių pristatymo dienos, apie tai informuoja Pardavėją. Priešingu atveju Pirkėjas praranda teisę reikšti Pardavėjui reikalavimus, susijusius su prekių nepristatymu ar pavėluotu pristatymu.

5.5. Prekių pristatymas galimas į šias šalis: Europos Sąjungos šalis, Nervegiją, Jungtinę Karalystę, Izraelį, Serbiją, Šveicariją, Lichtenšteiną, Jungtines Amerikos Valstijas ir Kanadą. Prekių pristatymas į Rusiją negalimas.

6. Prekių grąžinimas

6.1. Pirkėjas turi teisę, nenurodęs priežasties, grąžinti gautas (atsiimtas) prekes – per šių Taisyklių 3.2 punkte nurodytą laikotarpį. Ši nuostata reiškia, kad Pirkėjas, minėtu laikotarpiu, persigalvojęs ar dėl kitų priežasčių nusprendęs atsisakyti Prekės, turi teisę pranešti Pardavėjui apie savo prašymą grąžinti prekes Pardavėjui ir susigrąžinti sumokėtus pinigus.

6.2. Prekės grąžinamos originalioje prekės ir siuntos pakuotėje. Grąžinant prekę būtina turėti originalią PVM sąskaitą faktūrą, bei užpildytą ir pasirašytą pirkimo ir pardavimo sutarties atsisakymo pranešimą.

6.3. Grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta.

6.3. Prekės nepriimamos atgal, jei buvo naudojamos arba sugadintos.

6.4. Pirkėjas apmoka kokybiškos prekės grąžinimo metu patirtas pristatymo išlaidas.

6.5. Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti Pirkėjo grąžinamą prekę, jei buvo nesilaikoma prekių grąžinimo sąlygų.

6.6. Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus už grąžinamą prekę (šia teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat jei ji nebuvo naudojama), per 7 (septynias) darbo dienas, skaičiuojant nuo grąžinamos prekės gavimo dienos.

7. Atsakomybė

7.1. Pirkėjas yra atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia registracijos formoje tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.

7.2. Už pirkimo ir pardavimo sutarties, sudarytos naudojantis elektronine parduotuve, pažeidimą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

7.3. Pardavėjas neatsako už tai, kad elektroninėje parduotuvėje vaizduojamos prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais neatitinka realaus prekių dydžio, formų ar spalvos dėl Pirkėjo naudojamos vaizdo įrangos ypatybių.

7.4. Pardavėjas neatsako už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jei Pirkėjas patenka į šiuos tinklalapius per Pardavėjo internetinėje parduotuvėje esančias nuorodas.

7.5. Bet kokius tarpusavio ginčus šalys sprendžia tarpusavio susitarimu vadovaujantis LR ir ES teisės aktais. Nepavykus susitarti taikiai, bet kuri šalis turi teisę per 15 (penkiolika) dienų kreiptis į teismą LR teisės aktų nustatyta tvarka.

8. Baigiamosios nuostatos

8.1. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.

8.2. Jeigu šiose Taisyklėse nėra nurodyta kitaip, bet koks Pardavėjo vėlavimas pasinaudoti teise pagal šią Sutartį nereiškia Pirkėjo atleidimo nuo įsipareigojimo vykdymo arba šios teisės atsisakymo, o atskiras arba dalinis bet kurio įsipareigojimo įvykdymas arba atskiras arba dalinis pasinaudojimas bet kuria teise nereiškia, kad šis įsipareigojimas neturi būti vykdomas arba šia teise negali būti naudojamasi toliau.

8.3 Pirkėjas sutikdamas su šiomis taisyklėmis taip pat sutinka su www.taichema.lt privatumo politika, kurią gali peržiūrėti paspaudus toliau nurodytą nuorodą: Privatumo politika

8.4. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.